รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองใส ทับถนน

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีพื้นบ้าน-พิณอีสาน

ผลงาน

ที่อยู่

163 หมู่ 8 บ้านหนองกินเพล ตำบลเมืองศรีไค อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34190

<< ย้อนกลับ