รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายธีระ โกมลศรี

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีพื้นบ้าน

ผลงาน

ที่อยู่

13 ซ.13 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34000

<< ย้อนกลับ