รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางมารศรี วนาโชติ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้า

ผลงาน

เป็นผู้ที่นำลวดลายผ้าดั้งเดิมของกะเหรี่ยงมาผสมผสานทอเป็ยรูปแบบใหม่ตามความต้องการของตลาด และนำผ้าทอมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า เสื้อคลุม เสื้อกั๊ก ที่ใส่จดหมาย กล่องใส่กระดษทิชชู่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพของจังหวัดขึ้น ซึ่งทำให้กลุ่มสตรีในหมู่บ้านมีรายได้ตลอดปี และยึดการทอผ้าเป็นอาชีพช่วยเหลือครอบครัว

ที่อยู่

215 หมู่ 12 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ 58110

<< ย้อนกลับ