รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอุดม สมพร

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าจกไท-ยวนราชบุรี

ผลงาน

ที่อยู่

443 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ 70000

<< ย้อนกลับ