รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางคำสอน สระทอง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าแพรวา

ผลงาน

ที่อยู่

42 หมู่ 4 บ้านโพน ตำบล*สำราญใต้ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ 46180

<< ย้อนกลับ