รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางคำสอน สระทอง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าแพรวา

ผลงาน

องค์ความรู้ “ผ้าแพรวา” เป็นผ้าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ความสำคัญของผ้าแพรวานั้นมีความสำคัญทั้งทางด้านลักษณะรูปแบบลวดลาย ตลอดจนความสำคัญของวิธีการทอ และความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมประเพณีนิยมในการนำไปใช้ จากความสำคัญดังกล่าวทำให้ผ้าแพรวามีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างจากผ้าทอพื้นบ้านของภาคอีสานประเภทอื่นๆ อย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้วผ้าแพรวาเป็นของผ้าทออีสาน ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่ผู้หญิงชาวผู้ไทใช้ห่มเฉียงไหล่เป็นผ้าสไบหรือใช้เป็นผ้าห่มคลุมไหล่ทับชุดพื้นเมือง นิยมใช้ในงานบุญหรืองานประเพณีที่สำคัญๆ ของชุมชนชาวผู้ไท ผลงานโดดเด่น ครูคำสอน สระทอง เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศิลปะงานผ้าแพรวาเป็นศิลปะชั้นสูงที่คนไทยมีความภาคภูมิใจ เพราะเป็นที่กล่าวขานเลื่องลือไปทั่วโลกมาเป็นเวลาช้านานว่า ผ้าแพรวานั้นสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ด้วยลวดลาย สีสันที่งดงามวิจิตรสมดังคำกล่าว “แพรวาราชินีแห่งใหม่” อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในด้านความคงทนอีกด้วย ทั้งหมดนี้แสดงถึงภูมิปัญญาอันเปี่ยมด้วยอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษที่ได้คิดค้นสร้างสรรค์และพัฒนาสืบสานต่อๆ กันมาหลายชั่วอายุคน จนเป็นมรดกอันล้ำค่าให้ลูกหลายของชาวผู้ไทได้ภาคภูมิใจจนทุกวันนี้ การดำรงรักษามรดกชิ้นเอกให้คงอยู่คู่ชาติสืบต่อไปถึงรุ่นลูก รุ่นหลายไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกวันนี้ความเจริญด้านอุตสาหกรรมได้เข้ามาแทนที่ผลงานที่รังสรรค์ขึ้นจากฝีมือมนุษย์ซึ่งนับวันจะหมดไป จนหาผู้มีความเชี่ยวชาญและความสามารถที่จะสร้างสรรค์งานทอผ้าแพรวาฝีมือชั้นสูงได้น้อยลงทุกปี ครูคำสอน สระทอง คือหนึ่งในจำนวนผู้รังสรรค์งานผ้าไทยจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำหนึ่งในวงการผ้าแพรวา”

ที่อยู่

42 หมู่ 4 บ้านโพน ตำบล*สำราญใต้ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ 46180

<< ย้อนกลับ