รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุนา ศรีบุตรโคตร

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้า

ผลงาน

ที่อยู่

154 หมู่ 1 บ้านหนองอ้อ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41220

<< ย้อนกลับ