รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระอธิการมนัส ขนติธมโม

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

สัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต

ผลงาน

ที่อยู่

วัดโพธิ์ทอง หมู่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ 22000

<< ย้อนกลับ