รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระสุธรรมมุนี (ศรีมูล ยังเจริญ)

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

สัจจะออมทรัพย์

ผลงาน

ที่อยู่

วัดศรีอุโมงค์คำ เลขที่ 3 ถ.ท่ากว๊าน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ 56000

<< ย้อนกลับ