รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวงศ์ แก้วใจมา

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ที่อยู่

13/1หมู่ 11 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50170

<< ย้อนกลับ