รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจอนิ โอ่โดเชา

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ ความมุ่งมั่นของครูจอนิ ในการทำหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาบนโลก เกิดจากประสบการณ์ แนวคิดที่ผ่านมาครุ่นคิด การเรียนรู้ การสังเกตการเปิดใจรับความคิดที่แตกต่าง ครูจอนิเคยเล่าว่า “ผมได้ข้อคิดจากพระคัมภีร์ว่าผมอยู่ในฐานะของคนขาลีบร้องให้คนพาไปหาพระเยซูเจ้าพระเยซูอยู่ที่ไหนร้องป่าวไปเรื่อย ๆ คนแบบนี้มีความเชื่อ ต่อมาพระเยซูก็รักษาขาให้จนหาย ผมว่ามีคนประเภทขาลีบนี้อยู่ จะร้องไปเรื่อยๆ จะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไม่รู้ ผมเหมือนกับคนตาบอด อ่านหนังสือไม่ได้ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะเที่ยวไปไหนก็ไม่มีสตางค์ นอกจากว่าจะมีคนส่งไป ไม่ว่าจะไปไหนผมจะร้องไปเรื่อย ๆ ร้องไปตามหน้าที่ของเรา หน้าที่ของคนขาลีบ คนตาบอดให้ดีที่สดุ จะมีคนเห็นใจหรือเปล่า ผมว่าพระเยซู ยังเห็นใจเราเดินได้แล้วก็เดินไป ผมจะร้องไปเรื่อย ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ ก็คงจะเดินได้ในซักวันหนึ่ง” ผลจากการชักชวนชุมชนและชาวเขาเผ่าไทย ๑๓ เผ่า จับมือกันพิทักษ์ป่าไม้ของชุมชนการตั้งเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกิน การตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่วาง การจัดให้มีการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้ปกาเกอะญอเรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา ความเชื่อ วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง นับเป็นการเชื่อมความคิดความเข้าใจระหว่างคนพื้นราบและชาวเขาอย่างดี ผลงานโดดเด่น ครูจอนิ เป็นผู้นำของชาวเขา ๑๓ ชนเผ่าในประเทศไทยอยู่ที่ดอยแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้แนวคิดทางวัฒนธรรมของปกาเกอะญอตามเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของครูจอนิ และเป็นผู้นำในการถ่ายทอดแนวคิดตลอดมา

ที่อยู่

21 หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50360

<< ย้อนกลับ