รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจอนิ โอ่โดเชา

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

เป็นผู้นำของชาวเขา ๑๓ ชนเผ่าในประเทศไทยอยู่ที่ดอยแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้แนวคิดทางวัฒนธรรมของปกาเกอะญอตามเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของครูจอนิ และเป็นผู้นำในการถ่ายทอดแนวคิดตลอดมา

ที่อยู่

21 หมู่ 4 บ้านหนองเต่า ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50360

<< ย้อนกลับ