รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจำเนียร ใจอ่อน

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ผลงาน

ที่อยู่

850 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ 53130

<< ย้อนกลับ