รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจำเนียร ใจอ่อน

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ผลงาน

ครูจำเนียรได้เปิดบ้านเป็นสถานที่จำหน่ายยาและรักษาคนป่วยทำให้มีโอกาสเรียนรู้โรคต่างๆ มากขึ้น ได้คิดค้นพัฒนาตำรับยาที่ใช้รักษาที่ใช้รักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้ซักถามจากคนป่วยที่มารักษาตัว จนมีความเชี่ยวชาญแตกฉานมากขึ้นทุกที ครูจำเนียรเป็นผู้ที่มีความจำดีเยี่ยมและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างดีเนื่องจากมีอาชีพเป็นครูในระบบ จึงมีวิธีการบูรณาการความรู้จากเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยากให้ง่ายและน่าสนใจ ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ที่อยู่

850 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ 53130

<< ย้อนกลับ