รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประนอม พลวิชัย

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ผลงาน

ครูประนอมสะสมภูมปัญญาและองค์ความรู้ทั้งที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษศึกษาจากตำราคัมภีร์โบราณ และจากประสบการณ์ในการรักษาคนป่วยจำนวนมาก ขณะที่เป็นครูประชาบาลในท้องถิ่นที่ขาดแคลนแพทย์ จนเป็นที่ขนานนามว่า “ครูหมอ” ยาหลายขนานที่มีชื่อเสียงรักษาโรคได้ผลดีมาก จนเรียกกันติดปากว่า “ยาครูประนอม” นั้น ล้วนแสดงถึงสรรพคุณของยาที่ครูประนอมได้สืบทอดและคิดค้นพัฒนาขึ้น นอกจากนี้คุณปู่ของครูประนอมนั้นมีอายุยืนถึง ๑๒๕ ปี และบิดาของครูประนอมก็มีอายุยืนถึง ๑๐๓ ปี เป็นเครื่องยืนยันถึงภูมิปัญญาและคุณสมบัติในตำรับยาของตระกูลนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากการใช้ตำรับยา ซึ่งสืบทอดและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นแล้ว โรคที่คนมักจะมาหาเพื่อให้ครูประนอมช่วยรักษาคือ โบราณโรคต่างๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถหาสาเหตุได้ เช่น เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง โรคโลหิตเป็นพิษ แม้กระทั่งโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ครูประนอมก็ใช้วิธีการดูธาตุของคนป่วย ใช้สมุนไพรและธาตุวัตถุต่าง ๆ ปรับธาตุจนหายเป็นปกติเป็นจำนวนมาก

ที่อยู่

107/2 หมู่ 6 ตำบลห้วยร่วม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64110

<< ย้อนกลับ