รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประนอม พลวิชัย

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ผลงาน

ที่อยู่

107/2 หมู่ 6 ตำบลห้วยร่วม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64110

<< ย้อนกลับ