รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาพิษงู

ผลงาน

ประสบการณ์ในการรักษาครั้งแรกของครูดำรงศักดิ์ เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี สุนัขที่บ้านถูกงูขว้างฆ้อนกัดจนใกล้ตาย ครูดำรงศักดิ์จึงใช้ใบฟ้าทะลายโจรมาตำผสมกับเหล้าขาวพ่นใส่หน้าสุนัข เนื่องจากสุนัขไม่สามารถกลืนอะไรได้ เพียงไม่ถึงชั่วโมงสุนัขมีอาการดีขึ้นจนเป็นปกติ เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ครูดำรงศักดิ์มีความมั่นใจในการรักษาพิษงูด้วยสมุนไพรมากขึ้น จากการเก็บรวบรวมองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ใช้รักษาพิษงูประเภทต่างๆ กว่า ๒๐๐ ชนิด ซึ่งพิษงูแต่ละชนิดจะใช้สมุนไพรแตกต่างกันไป สมุนไพรที่ใช้เป็นประจำมีประมาณ ๒๐ ชนิด นอกจากองค์ความรู้ในเรื่องการรักษาพิษงูประเภทต่างๆ แล้ว ครูดำรงศักดิ์ยังมีความรู้ในเรื่องการรักษาและต่อกระดูกด้วยคาถาและสมุนไพร ซึ่งได้เรียนมาจากนายงิ้ม สับปะเหร่อที่เขาโซะ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุถึง ๙๕ ปีแล้ว

ที่อยู่

เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ 21210

<< ย้อนกลับ