รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาพิษงู

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ 21210

<< ย้อนกลับ