รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายกีชา วิมลเมธี

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน

ผลงาน

ครูกีชา วิมลเมธี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์แพทย์แผนไทย โดยได้รับอนุญาตจากวัดศาลามีชัย ให้จัดตั้ง ศูนย์การแพทย์แผนไทยวัดศาลามีชัย เพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชุมชน ยามเจ็บป่วยมาเป็นเวลา ๒๒ ปี ครูกีชา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์พื้นบ้าน ได้แก่ เป็นผู้ค้นคว้า รวบรวม และจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ด้านแพทย์พื้นบ้าน ที่ศูนย์การแพทย์ไทย วัดศาลามีชัย เพื่อใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าด้านการแพทย์แผนไทยดัดตนการรักษาโรคต่างๆ ๘๒ ท่า เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจเรียนรู้การบำบัดรักษาโรคด้วยตนเอง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์พื้นบ้าน ได้แก่ เป็นผู้ค้นคว้า รวบรวม และจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ด้านแพทย์พื้นบ้านที่ศูนย์การแพทย์ไทยวัดศาลามีชัย เพื่อใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าด้านการแพทย์แผนไทย เป็นกรรมการร่างหลักสูตรแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งปั้นรูปฤาษีดัดตนการรักษาโรคต่างๆ ๘๒ ท่า เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจเรียนรู้การบำบัดรักษาโรคด้วยตนเอง

ที่อยู่

ศูนย์แพทย์แผนไทย 17/1 วัดศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80000

<< ย้อนกลับ