รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจำนง กาญจนโสภณ

ด้านการแพทย์แผนไทย

การใช้สมุนไพรรักษาโรค

ผลงาน

ครูจำนงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับการรักษาโรคต่างๆ ทดลองนำสมุนไพรไปปรุงเป็นสูตรยา จนได้รับอนุญาต ให้จดทะเบียนยาและปรุงยาสมุนไพรเพื่อการรักษาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งองค์ความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรของครูจำนงแบ่งออกได้ดังนี้ ๑. ด้านประกอบโรคศิลปะ สาขาโบราณเภสัช ได้แก่ วิชาเภสัชกรรมโบราณ ๒. ด้านประกอบโรคศิลปะ สาขาโบราณเวช ครูจำนงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับการรักษาโรคต่างๆ ทดลองนำสมุนไพรไปปรุงเป็นสูตรยา จนได้รับอนุญาต ให้จดทะเบียนยาและปรุงยาสมุนไพรเพื่อการรักษาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งองค์ความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรของครูจำนงแบ่งออกได้ดังนี้ ๑. ด้านประกอบโรคศิลปะ สาขาโบราณเภสัช ได้แก่ วิชาเภสัชกรรมโบราณ ๒. ด้านประกอบโรคศิลปะ สาขาโบราณเวช

ที่อยู่

39 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ 81000

<< ย้อนกลับ