ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ครูธรรมรงค์ แก้วโบราณ

นายธรรมรงค์ แก้วโบราณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
จิตรกรรมปริศนาธรรมพุทธพจน์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมหมาย ศรีเมืองแก้ว

นายสมหมาย ศรีเมืองแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
หมอลำหนังปโมทัย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสังวาลย์ จำปาทอง

นางสังวาลย์ จำปาทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
สรภัญญะพื้นบ้านอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำรอง สาธุการ

นายสำรอง สาธุการ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
หมอลำกลอนพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนันทา ศิริมาตย์

นางสุนันทา ศิริมาตย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
หมอลำกลอนย้อนยุค

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอังคนางค์ ศิริมณี (คุณไชย)

นางอังคนางค์ ศิริมณี (คุณไชย)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
ลำเรื่องต่อกลอนและลูกทุ่งหมอลำ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดวงเนตร ดุริยพันธุ์

นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
คีตศิลป์ไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถนอมศรี อภัยพลชาญ

นางสาวถนอมศรี อภัยพลชาญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปิยวัฒน์ ศิริเลิศ

นายปิยวัฒน์ ศิริเลิศ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประพันธ์ ไฝเส้ง

นายประพันธ์ ไฝเส้ง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม