ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ครูคเณษ นพณัฐเมทินี

นายคเณษ นพณัฐเมทินี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ผ้าทอไหม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกิตติ อนันต์แดง

นายกิตติ อนันต์แดง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อการตกแต่ง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปรีดา ทวีรส

นางปรีดา ทวีรส

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแปรรูปขมิ้นชัน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอ้อม ทิพโอสถ

นายอ้อม ทิพโอสถ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การผลิตกระเบื้องดินเผาแบบโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอ๊ะ หลงกลาง

นางอ๊ะ หลงกลาง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การจักสานเตยปาหนัน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอำพัน ฉัตรเฉลิมวุฒิ

นางอำพัน ฉัตรเฉลิมวุฒิ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การจักสานเชือกกล้วย

ดูข้อมูลเพิ่ม