ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ครูซ้อง จบศรี

นางซ้อง จบศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทอผ้าซิ่นตีนจก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัณฑิตย์ พินิจสุขใจ

นายบัณฑิตย์ พินิจสุขใจ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อัญมณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกิตติทัต ศรวงศ์

นายกิตติทัต ศรวงศ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแกะรูปหนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปลื้ม ชูคง

นายปลื้ม ชูคง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช

ดูข้อมูลเพิ่ม